1991
F 比肩
DW 正财
7K 七杀
DM 主
DO 正官
IR 偏印
辛 Xin
甲 Jia
丁 Ding
辛 Xin
丙 Bing
己 Ji
未 Wei
戌 Xu
酉 You
巳 Si
子 Zi
酉 You
    乙
Ding Ji Yi
    
Xin Wu Ding

Xin
       
Geng Bing Wu

Gui

Xin
    才
7K IR IW
    
F DR 7K

F
       
RW DO DR

EG

F
Feb 立春 (lì chūn)
Beginning of Spring
RW 劫财
庚 Geng
寅 Yin
   
Bing Jia Wu
   
DO DW DR
1991-02-04
16:08
/
04 Yi Si
05 Bing Wu
06 Ding Wei
07 Wu Shen
08 Ji You
09 Geng Xu
10 Xin Hai
11 Ren Zi
12 Gui Chou
13 Jia Yin
14 Yi Mao
15 Bing Chen
16 Ding Si
17 Wu Wu
18 Ji Wei
19 Geng Shen
20 Xin You
21 Ren Xu
22 Gui Hai
23 Jia Zi
24 Yi Chou
25 Bing Yin
26 Ding Mao
27 Wu Chen
28 Ji Si
01 Geng Wu
02 Xin Wei
03 Ren Shen
04 Gui You
05 Jia Xu
Mar 惊蜇 (jīng zhé)
Insect Awakening
F 比肩
辛 Xin
卯 Mao

Yi

IW
1991-03-06
10:12
辛(Xin) /
06 Yi Hai
07 Bing Zi
08 Ding Chou
09 Wu Yin
10 Ji Mao
11 Geng Chen
12 Xin Si
13 Ren Wu
14 Gui Wei
15 Jia Shen
16 Yi You
17 Bing Xu
18 Ding Hai
19 Wu Zi
20 Ji Chou
21 Geng Yin
22 Xin Mao
23 Ren Chen
24 Gui Si
25 Jia Wu
26 Yi Wei
27 Bing Shen
28 Ding You
29 Wu Xu
30 Ji Hai
31 Geng Zi
01 Xin Chou
02 Ren Yin
03 Gui Mao
04 Jia Chen
Apr 清明 (qīng míng)
Pure Brightness
HO 伤官
壬 Ren
辰 Chen

Yi Wu Gui
  
IW DR EG
1991-04-05
15:04
辛(Xin) /
05 Yi Si
06 Bing Wu
07 Ding Wei
08 Wu Shen
09 Ji You
10 Geng Xu
11 Xin Hai
12 Ren Zi
13 Gui Chou
14 Jia Yin
15 Yi Mao
16 Bing Chen
17 Ding Si
18 Wu Wu
19 Ji Wei
20 Geng Shen
21 Xin You
22 Ren Xu
23 Gui Hai
24 Jia Zi
25 Yi Chou
26 Bing Yin
27 Ding Mao
28 Wu Chen
29 Ji Si
30 Geng Wu
01 Xin Wei
02 Ren Shen
03 Gui You
04 Jia Xu
05 Yi Hai
May 立夏 (lì xià)
Beginning of Summer
EG 食神
癸 Gui
巳 Si
       
Geng Bing Wu
       
RW DO DR
1991-05-06
08:26
辛(Xin) /
06 Bing Zi
07 Ding Chou
08 Wu Yin
09 Ji Mao
10 Geng Chen
11 Xin Si
12 Ren Wu
13 Gui Wei
14 Jia Shen
15 Yi You
16 Bing Xu
17 Ding Hai
18 Wu Zi
19 Ji Chou
20 Geng Yin
21 Xin Mao
22 Ren Chen
23 Gui Si
24 Jia Wu
25 Yi Wei
26 Bing Shen
27 Ding You
28 Wu Xu
29 Ji Hai
30 Geng Zi
31 Xin Chou
01 Ren Yin
02 Gui Mao
03 Jia Chen
04 Yi Si
05 Bing Wu
Jun 芒种 (máng zhòng)
Summer Harvest
DW 正财
甲 Jia
午 Wu
  
Ding  Ji
  
7K IR
1991-06-06
12:38
辛(Xin) /
06 Ding Wei
07 Wu Shen
08 Ji You
09 Geng Xu
10 Xin Hai
11 Ren Zi
12 Gui Chou
13 Jia Yin
14 Yi Mao
15 Bing Chen
16 Ding Si
17 Wu Wu
18 Ji Wei
19 Geng Shen
20 Xin You
21 Ren Xu
22 Gui Hai
23 Jia Zi
24 Yi Chou
25 Bing Yin
26 Ding Mao
27 Wu Chen
28 Ji Si
29 Geng Wu
30 Xin Wei
01 Ren Shen
02 Gui You
03 Jia Xu
04 Yi Hai
05 Bing Zi
06 Ding Chou
Jul 小暑 (xiǎo shǔ)
Mild Summer
IW 偏财
乙 Yi
未 Wei
    乙
Ding Ji Yi
    才
7K IR IW
1991-07-07
22:53
辛(Xin) /
未(Wei)
07 Wu Yin
08 Ji Mao
09 Geng Chen
10 Xin Si
11 Ren Wu
12 Gui Wei
13 Jia Shen
14 Yi You
15 Bing Xu
16 Ding Hai
17 Wu Zi
18 Ji Chou
19 Geng Yin
20 Xin Mao
21 Ren Chen
22 Gui Si
23 Jia Wu
24 Yi Wei
25 Bing Shen
26 Ding You
27 Wu Xu
28 Ji Hai
29 Geng Zi
30 Xin Chou
31 Ren Yin
01 Gui Mao
02 Jia Chen
03 Yi Si
04 Bing Wu
05 Ding Wei
06 Wu Shen
07 Ji You
Aug 立秋 (lì qiū)
Beginning of Autumn
DO 正官
丙 Bing
申 Shen
        
Wu  Geng Ren
        
DR RW HO
1991-08-08
08:37
辛(Xin) /
未申(Wei Shen)
08 Geng Xu
09 Xin Hai
10 Ren Zi
11 Gui Chou
12 Jia Yin
13 Yi Mao
14 Bing Chen
15 Ding Si
16 Wu Wu
17 Ji Wei
18 Geng Shen
19 Xin You
20 Ren Xu
21 Gui Hai
22 Jia Zi
23 Yi Chou
24 Bing Yin
25 Ding Mao
26 Wu Chen
27 Ji Si
28 Geng Wu
29 Xin Wei
30 Ren Shen
31 Gui You
01 Jia Xu
02 Yi Hai
03 Bing Zi
04 Ding Chou
05 Wu Yin
06 Ji Mao
07 Geng Chen
Sep 白露 (bái lù)
White Dew
7K 七杀
丁 Ding
酉 You

Xin

F
1991-09-08
11:27
辛(Xin) /
未申(Wei Shen)
08 Xin Si
09 Ren Wu
10 Gui Wei
11 Jia Shen
12 Yi You
13 Bing Xu
14 Ding Hai
15 Wu Zi
16 Ji Chou
17 Geng Yin
18 Xin Mao
19 Ren Chen
20 Gui Si
21 Jia Wu
22 Yi Wei
23 Bing Shen
24 Ding You
25 Wu Xu
26 Ji Hai
27 Geng Zi
28 Xin Chou
29 Ren Yin
30 Gui Mao
01 Jia Chen
02 Yi Si
03 Bing Wu
04 Ding Wei
05 Wu Shen
06 Ji You
07 Geng Xu
08 Xin Hai
Oct 寒露 (hán lù)
Cold Dew
DR 正印
戊 Wu
戌 Xu
    
Xin Wu Ding
    
F DR 7K
1991-10-09
03:01
/
未申(Wei Shen)
09 Ren Zi
10 Gui Chou
11 Jia Yin
12 Yi Mao
13 Bing Chen
14 Ding Si
15 Wu Wu
16 Ji Wei
17 Geng Shen
18 Xin You
19 Ren Xu
20 Gui Hai
21 Jia Zi
22 Yi Chou
23 Bing Yin
24 Ding Mao
25 Wu Chen
26 Ji Si
27 Geng Wu
28 Xin Wei
29 Ren Shen
30 Gui You
31 Jia Xu
01 Yi Hai
02 Bing Zi
03 Ding Chou
04 Wu Yin
05 Ji Mao
06 Geng Chen
07 Xin Si
Nov 立冬 (lì dōng)
Beginning of Winter
IR 偏印
己 Ji
亥 Hai
 
Jia Ren
 
DW  HO
1991-11-08
06:07
/
未申(Wei Shen)
08 Ren Wu
09 Gui Wei
10 Jia Shen
11 Yi You
12 Bing Xu
13 Ding Hai
14 Wu Zi
15 Ji Chou
16 Geng Yin
17 Xin Mao
18 Ren Chen
19 Gui Si
20 Jia Wu
21 Yi Wei
22 Bing Shen
23 Ding You
24 Wu Xu
25 Ji Hai
26 Geng Zi
27 Xin Chou
28 Ren Yin
29 Gui Mao
30 Jia Chen
01 Yi Si
02 Bing Wu
03 Ding Wei
04 Wu Shen
05 Ji You
06 Geng Xu
Dec 大雪 (dà xuě)
Extreme Snow
RW 劫财
庚 Geng
子 Zi

Gui

EG
1991-12-07
22:56
/
未申(Wei Shen)
07 Xin Hai
08 Ren Zi
09 Gui Chou
10 Jia Yin
11 Yi Mao
12 Bing Chen
13 Ding Si
14 Wu Wu
15 Ji Wei
16 Geng Shen
17 Xin You
18 Ren Xu
19 Gui Hai
20 Jia Zi
21 Yi Chou
22 Bing Yin
23 Ding Mao
24 Wu Chen
25 Ji Si
26 Geng Wu
27 Xin Wei
28 Ren Shen
29 Gui You
30 Jia Xu
31 Yi Hai
01 Bing Zi
02 Ding Chou
03 Wu Yin
04 Ji Mao
05 Geng Chen
Jan 小寒 (xiǎo hán)
Mild Cold
F 比肩
辛 Xin
丑 Chou

Gui Ji  Xin
  
EG  IR  F
1992-01-06
10:08
辛(Xin) /
未申(Wei Shen)
06 Xin Si
07 Ren Wu
08 Gui Wei
09 Jia Shen
10 Yi You
11 Bing Xu
12 Ding Hai
13 Wu Zi
14 Ji Chou
15 Geng Yin
16 Xin Mao
17 Ren Chen
18 Gui Si
19 Jia Wu
20 Yi Wei
21 Bing Shen
22 Ding You
23 Wu Xu
24 Ji Hai
25 Geng Zi
26 Xin Chou
27 Ren Yin
28 Gui Mao
29 Jia Chen
30 Yi Si
31 Bing Wu
01 Ding Wei
02 Wu Shen
03 Ji You