1986
DO 正官
IW 偏财
7K 七杀
DM 主
DO 正官
IR 偏印
丙 Bing
乙 Yi
丁 Ding
辛 Xin
丙 Bing
己 Ji
寅 Yin
亥 Hai
酉 You
巳 Si
子 Zi
酉 You
   
Bing Jia Wu
 
Jia Ren

Xin
       
Geng Bing Wu

Gui

Xin
   
DO DW DR
 
DW  HO

F
       
RW DO DR

EG

F
Feb 立春 (lì chūn)
Beginning of Spring
RW 劫财
庚 Geng
寅 Yin
   
Bing Jia Wu
   
DO DW DR
1986-02-04
11:07
乙丙(Yi Bing) /
丑寅(Chou Yin)
04 Ji Mao
05 Geng Chen
06 Xin Si
07 Ren Wu
08 Gui Wei
09 Jia Shen
10 Yi You
11 Bing Xu
12 Ding Hai
13 Wu Zi
14 Ji Chou
15 Geng Yin
16 Xin Mao
17 Ren Chen
18 Gui Si
19 Jia Wu
20 Yi Wei
21 Bing Shen
22 Ding You
23 Wu Xu
24 Ji Hai
25 Geng Zi
26 Xin Chou
27 Ren Yin
28 Gui Mao
01 Jia Chen
02 Yi Si
03 Bing Wu
04 Ding Wei
05 Wu Shen
Mar 惊蜇 (jīng zhé)
Insect Awakening
F 比肩
辛 Xin
卯 Mao

Yi

IW
1986-03-06
05:12
乙丙(Yi Bing) /
丑寅(Chou Yin)
06 Ji You
07 Geng Xu
08 Xin Hai
09 Ren Zi
10 Gui Chou
11 Jia Yin
12 Yi Mao
13 Bing Chen
14 Ding Si
15 Wu Wu
16 Ji Wei
17 Geng Shen
18 Xin You
19 Ren Xu
20 Gui Hai
21 Jia Zi
22 Yi Chou
23 Bing Yin
24 Ding Mao
25 Wu Chen
26 Ji Si
27 Geng Wu
28 Xin Wei
29 Ren Shen
30 Gui You
31 Jia Xu
01 Yi Hai
02 Bing Zi
03 Ding Chou
04 Wu Yin
Apr 清明 (qīng míng)
Pure Brightness
HO 伤官
壬 Ren
辰 Chen

Yi Wu Gui
  
IW DR EG
1986-04-05
10:06
丙(Bing) /
丑寅(Chou Yin)
05 Ji Mao
06 Geng Chen
07 Xin Si
08 Ren Wu
09 Gui Wei
10 Jia Shen
11 Yi You
12 Bing Xu
13 Ding Hai
14 Wu Zi
15 Ji Chou
16 Geng Yin
17 Xin Mao
18 Ren Chen
19 Gui Si
20 Jia Wu
21 Yi Wei
22 Bing Shen
23 Ding You
24 Wu Xu
25 Ji Hai
26 Geng Zi
27 Xin Chou
28 Ren Yin
29 Gui Mao
30 Jia Chen
01 Yi Si
02 Bing Wu
03 Ding Wei
04 Wu Shen
05 Ji You
May 立夏 (lì xià)
Beginning of Summer
EG 食神
癸 Gui
巳 Si
       
Geng Bing Wu
       
RW DO DR
1986-05-06
03:30
/
丑寅(Chou Yin)
06 Geng Xu
07 Xin Hai
08 Ren Zi
09 Gui Chou
10 Jia Yin
11 Yi Mao
12 Bing Chen
13 Ding Si
14 Wu Wu
15 Ji Wei
16 Geng Shen
17 Xin You
18 Ren Xu
19 Gui Hai
20 Jia Zi
21 Yi Chou
22 Bing Yin
23 Ding Mao
24 Wu Chen
25 Ji Si
26 Geng Wu
27 Xin Wei
28 Ren Shen
29 Gui You
30 Jia Xu
31 Yi Hai
01 Bing Zi
02 Ding Chou
03 Wu Yin
04 Ji Mao
05 Geng Chen
Jun 芒种 (máng zhòng)
Summer Harvest
DW 正财
甲 Jia
午 Wu
  
Ding  Ji
  
7K IR
1986-06-06
07:44
/
丑寅(Chou Yin)
06 Xin Si
07 Ren Wu
08 Gui Wei
09 Jia Shen
10 Yi You
11 Bing Xu
12 Ding Hai
13 Wu Zi
14 Ji Chou
15 Geng Yin
16 Xin Mao
17 Ren Chen
18 Gui Si
19 Jia Wu
20 Yi Wei
21 Bing Shen
22 Ding You
23 Wu Xu
24 Ji Hai
25 Geng Zi
26 Xin Chou
27 Ren Yin
28 Gui Mao
29 Jia Chen
30 Yi Si
01 Bing Wu
02 Ding Wei
03 Wu Shen
04 Ji You
05 Geng Xu
06 Xin Hai
Jul 小暑 (xiǎo shǔ)
Mild Summer
IW 偏财
乙 Yi
未 Wei
    乙
Ding Ji Yi
    才
7K IR IW
1986-07-07
18:00
/
丑寅(Chou Yin)
07 Ren Zi
08 Gui Chou
09 Jia Yin
10 Yi Mao
11 Bing Chen
12 Ding Si
13 Wu Wu
14 Ji Wei
15 Geng Shen
16 Xin You
17 Ren Xu
18 Gui Hai
19 Jia Zi
20 Yi Chou
21 Bing Yin
22 Ding Mao
23 Wu Chen
24 Ji Si
25 Geng Wu
26 Xin Wei
27 Ren Shen
28 Gui You
29 Jia Xu
30 Yi Hai
31 Bing Zi
01 Ding Chou
02 Wu Yin
03 Ji Mao
04 Geng Chen
05 Xin Si
06 Ren Wu
07 Gui Wei
Aug 立秋 (lì qiū)
Beginning of Autumn
DO 正官
丙 Bing
申 Shen
        
Wu  Geng Ren
        
DR RW HO
1986-08-08
03:45
丙(Bing) /
寅(Yin)
08 Jia Shen
09 Yi You
10 Bing Xu
11 Ding Hai
12 Wu Zi
13 Ji Chou
14 Geng Yin
15 Xin Mao
16 Ren Chen
17 Gui Si
18 Jia Wu
19 Yi Wei
20 Bing Shen
21 Ding You
22 Wu Xu
23 Ji Hai
24 Geng Zi
25 Xin Chou
26 Ren Yin
27 Gui Mao
28 Jia Chen
29 Yi Si
30 Bing Wu
31 Ding Wei
01 Wu Shen
02 Ji You
03 Geng Xu
04 Xin Hai
05 Ren Zi
06 Gui Chou
07 Jia Yin
Sep 白露 (bái lù)
White Dew
7K 七杀
丁 Ding
酉 You

Xin

F
1986-09-08
06:34
丙(Bing) /
08 Yi Mao
09 Bing Chen
10 Ding Si
11 Wu Wu
12 Ji Wei
13 Geng Shen
14 Xin You
15 Ren Xu
16 Gui Hai
17 Jia Zi
18 Yi Chou
19 Bing Yin
20 Ding Mao
21 Wu Chen
22 Ji Si
23 Geng Wu
24 Xin Wei
25 Ren Shen
26 Gui You
27 Jia Xu
28 Yi Hai
29 Bing Zi
30 Ding Chou
01 Wu Yin
02 Ji Mao
03 Geng Chen
04 Xin Si
05 Ren Wu
06 Gui Wei
07 Jia Shen
Oct 寒露 (hán lù)
Cold Dew
DR 正印
戊 Wu
戌 Xu
    
Xin Wu Ding
    
F DR 7K
1986-10-08
22:06
丙(Bing) /
08 Yi You
09 Bing Xu
10 Ding Hai
11 Wu Zi
12 Ji Chou
13 Geng Yin
14 Xin Mao
15 Ren Chen
16 Gui Si
17 Jia Wu
18 Yi Wei
19 Bing Shen
20 Ding You
21 Wu Xu
22 Ji Hai
23 Geng Zi
24 Xin Chou
25 Ren Yin
26 Gui Mao
27 Jia Chen
28 Yi Si
29 Bing Wu
30 Ding Wei
31 Wu Shen
01 Ji You
02 Geng Xu
03 Xin Hai
04 Ren Zi
05 Gui Chou
06 Jia Yin
07 Yi Mao
Nov 立冬 (lì dōng)
Beginning of Winter
IR 偏印
己 Ji
亥 Hai
 
Jia Ren
 
DW  HO
1986-11-08
01:12
丙(Bing) /
08 Bing Chen
09 Ding Si
10 Wu Wu
11 Ji Wei
12 Geng Shen
13 Xin You
14 Ren Xu
15 Gui Hai
16 Jia Zi
17 Yi Chou
18 Bing Yin
19 Ding Mao
20 Wu Chen
21 Ji Si
22 Geng Wu
23 Xin Wei
24 Ren Shen
25 Gui You
26 Jia Xu
27 Yi Hai
28 Bing Zi
29 Ding Chou
30 Wu Yin
01 Ji Mao
02 Geng Chen
03 Xin Si
04 Ren Wu
05 Gui Wei
06 Jia Shen
Dec 大雪 (dà xuě)
Extreme Snow
RW 劫财
庚 Geng
子 Zi

Gui

EG
1986-12-07
18:00
丙(Bing) /
07 Yi You
08 Bing Xu
09 Ding Hai
10 Wu Zi
11 Ji Chou
12 Geng Yin
13 Xin Mao
14 Ren Chen
15 Gui Si
16 Jia Wu
17 Yi Wei
18 Bing Shen
19 Ding You
20 Wu Xu
21 Ji Hai
22 Geng Zi
23 Xin Chou
24 Ren Yin
25 Gui Mao
26 Jia Chen
27 Yi Si
28 Bing Wu
29 Ding Wei
30 Wu Shen
31 Ji You
01 Geng Xu
02 Xin Hai
03 Ren Zi
04 Gui Chou
05 Jia Yin
Jan 小寒 (xiǎo hán)
Mild Cold
F 比肩
辛 Xin
丑 Chou

Gui Ji  Xin
  
EG  IR  F
1987-01-06
05:13
丙(Bing) /
06 Yi Mao
07 Bing Chen
08 Ding Si
09 Wu Wu
10 Ji Wei
11 Geng Shen
12 Xin You
13 Ren Xu
14 Gui Hai
15 Jia Zi
16 Yi Chou
17 Bing Yin
18 Ding Mao
19 Wu Chen
20 Ji Si
21 Geng Wu
22 Xin Wei
23 Ren Shen
24 Gui You
25 Jia Xu
26 Yi Hai
27 Bing Zi
28 Ding Chou
29 Wu Yin
30 Ji Mao
31 Geng Chen
01 Xin Si
02 Ren Wu
03 Gui Wei