1987
7K 七杀
IW 偏财
7K 七杀
DM 主
DO 正官
IR 偏印
丁 Ding
乙 Yi
丁 Ding
辛 Xin
丙 Bing
己 Ji
卯 Mao
亥 Hai
酉 You
巳 Si
子 Zi
酉 You

Yi
 
Jia Ren

Xin
       
Geng Bing Wu

Gui

Xin

IW
 
DW  HO

F
       
RW DO DR

EG

F
Feb 立春 (lì chūn)
Beginning of Spring
HO 伤官
壬 Ren
寅 Yin
   
Bing Jia Wu
   
DO DW DR
1987-02-04
16:51
丙(Bing) /
04 Jia Shen
05 Yi You
06 Bing Xu
07 Ding Hai
08 Wu Zi
09 Ji Chou
10 Geng Yin
11 Xin Mao
12 Ren Chen
13 Gui Si
14 Jia Wu
15 Yi Wei
16 Bing Shen
17 Ding You
18 Wu Xu
19 Ji Hai
20 Geng Zi
21 Xin Chou
22 Ren Yin
23 Gui Mao
24 Jia Chen
25 Yi Si
26 Bing Wu
27 Ding Wei
28 Wu Shen
01 Ji You
02 Geng Xu
03 Xin Hai
04 Ren Zi
05 Gui Chou
Mar 惊蜇 (jīng zhé)
Insect Awakening
EG 食神
癸 Gui
卯 Mao

Yi

IW
1987-03-06
10:53
/
卯(Mao)
06 Jia Yin
07 Yi Mao
08 Bing Chen
09 Ding Si
10 Wu Wu
11 Ji Wei
12 Geng Shen
13 Xin You
14 Ren Xu
15 Gui Hai
16 Jia Zi
17 Yi Chou
18 Bing Yin
19 Ding Mao
20 Wu Chen
21 Ji Si
22 Geng Wu
23 Xin Wei
24 Ren Shen
25 Gui You
26 Jia Xu
27 Yi Hai
28 Bing Zi
29 Ding Chou
30 Wu Yin
31 Ji Mao
01 Geng Chen
02 Xin Si
03 Ren Wu
04 Gui Wei
Apr 清明 (qīng míng)
Pure Brightness
DW 正财
甲 Jia
辰 Chen

Yi Wu Gui
  
IW DR EG
1987-04-05
15:44
/
卯(Mao)
05 Jia Shen
06 Yi You
07 Bing Xu
08 Ding Hai
09 Wu Zi
10 Ji Chou
11 Geng Yin
12 Xin Mao
13 Ren Chen
14 Gui Si
15 Jia Wu
16 Yi Wei
17 Bing Shen
18 Ding You
19 Wu Xu
20 Ji Hai
21 Geng Zi
22 Xin Chou
23 Ren Yin
24 Gui Mao
25 Jia Chen
26 Yi Si
27 Bing Wu
28 Ding Wei
29 Wu Shen
30 Ji You
01 Geng Xu
02 Xin Hai
03 Ren Zi
04 Gui Chou
05 Jia Yin
May 立夏 (lì xià)
Beginning of Summer
IW 偏财
乙 Yi
巳 Si
       
Geng Bing Wu
       
RW DO DR
1987-05-06
09:05
/
卯(Mao)
06 Yi Mao
07 Bing Chen
08 Ding Si
09 Wu Wu
10 Ji Wei
11 Geng Shen
12 Xin You
13 Ren Xu
14 Gui Hai
15 Jia Zi
16 Yi Chou
17 Bing Yin
18 Ding Mao
19 Wu Chen
20 Ji Si
21 Geng Wu
22 Xin Wei
23 Ren Shen
24 Gui You
25 Jia Xu
26 Yi Hai
27 Bing Zi
28 Ding Chou
29 Wu Yin
30 Ji Mao
31 Geng Chen
01 Xin Si
02 Ren Wu
03 Gui Wei
04 Jia Shen
05 Yi You
Jun 芒种 (máng zhòng)
Summer Harvest
DO 正官
丙 Bing
午 Wu
  
Ding  Ji
  
7K IR
1987-06-06
13:18
/
卯(Mao)
06 Bing Xu
07 Ding Hai
08 Wu Zi
09 Ji Chou
10 Geng Yin
11 Xin Mao
12 Ren Chen
13 Gui Si
14 Jia Wu
15 Yi Wei
16 Bing Shen
17 Ding You
18 Wu Xu
19 Ji Hai
20 Geng Zi
21 Xin Chou
22 Ren Yin
23 Gui Mao
24 Jia Chen
25 Yi Si
26 Bing Wu
27 Ding Wei
28 Wu Shen
29 Ji You
30 Geng Xu
01 Xin Hai
02 Ren Zi
03 Gui Chou
04 Jia Yin
05 Yi Mao
06 Bing Chen
Jul 小暑 (xiǎo shǔ)
Mild Summer
7K 七杀
丁 Ding
未 Wei
    乙
Ding Ji Yi
    才
7K IR IW
1987-07-07
23:38
丁(Ding) /
卯(Mao)
07 Ding Si
08 Wu Wu
09 Ji Wei
10 Geng Shen
11 Xin You
12 Ren Xu
13 Gui Hai
14 Jia Zi
15 Yi Chou
16 Bing Yin
17 Ding Mao
18 Wu Chen
19 Ji Si
20 Geng Wu
21 Xin Wei
22 Ren Shen
23 Gui You
24 Jia Xu
25 Yi Hai
26 Bing Zi
27 Ding Chou
28 Wu Yin
29 Ji Mao
30 Geng Chen
31 Xin Si
01 Ren Wu
02 Gui Wei
03 Jia Shen
04 Yi You
05 Bing Xu
06 Ding Hai
07 Wu Zi
Aug 立秋 (lì qiū)
Beginning of Autumn
DR 正印
戊 Wu
申 Shen
        
Wu  Geng Ren
        
DR RW HO
1987-08-08
09:29
丁(Ding) /
卯(Mao)
08 Ji Chou
09 Geng Yin
10 Xin Mao
11 Ren Chen
12 Gui Si
13 Jia Wu
14 Yi Wei
15 Bing Shen
16 Ding You
17 Wu Xu
18 Ji Hai
19 Geng Zi
20 Xin Chou
21 Ren Yin
22 Gui Mao
23 Jia Chen
24 Yi Si
25 Bing Wu
26 Ding Wei
27 Wu Shen
28 Ji You
29 Geng Xu
30 Xin Hai
31 Ren Zi
01 Gui Chou
02 Jia Yin
03 Yi Mao
04 Bing Chen
05 Ding Si
06 Wu Wu
07 Ji Wei
Sep 白露 (bái lù)
White Dew
IR 偏印
己 Ji
酉 You

Xin

F
1987-09-08
12:24
丁(Ding) /
卯(Mao)
08 Geng Shen
09 Xin You
10 Ren Xu
11 Gui Hai
12 Jia Zi
13 Yi Chou
14 Bing Yin
15 Ding Mao
16 Wu Chen
17 Ji Si
18 Geng Wu
19 Xin Wei
20 Ren Shen
21 Gui You
22 Jia Xu
23 Yi Hai
24 Bing Zi
25 Ding Chou
26 Wu Yin
27 Ji Mao
28 Geng Chen
29 Xin Si
30 Ren Wu
01 Gui Wei
02 Jia Shen
03 Yi You
04 Bing Xu
05 Ding Hai
06 Wu Zi
07 Ji Chou
08 Geng Yin
Oct 寒露 (hán lù)
Cold Dew
RW 劫财
庚 Geng
戌 Xu
    
Xin Wu Ding
    
F DR 7K
1987-10-09
03:59
丁(Ding) /
09 Xin Mao
10 Ren Chen
11 Gui Si
12 Jia Wu
13 Yi Wei
14 Bing Shen
15 Ding You
16 Wu Xu
17 Ji Hai
18 Geng Zi
19 Xin Chou
20 Ren Yin
21 Gui Mao
22 Jia Chen
23 Yi Si
24 Bing Wu
25 Ding Wei
26 Wu Shen
27 Ji You
28 Geng Xu
29 Xin Hai
30 Ren Zi
31 Gui Chou
01 Jia Yin
02 Yi Mao
03 Bing Chen
04 Ding Si
05 Wu Wu
06 Ji Wei
07 Geng Shen
Nov 立冬 (lì dōng)
Beginning of Winter
F 比肩
辛 Xin
亥 Hai
 
Jia Ren
 
DW  HO
1987-11-08
07:05
丁(Ding) /
08 Xin You
09 Ren Xu
10 Gui Hai
11 Jia Zi
12 Yi Chou
13 Bing Yin
14 Ding Mao
15 Wu Chen
16 Ji Si
17 Geng Wu
18 Xin Wei
19 Ren Shen
20 Gui You
21 Jia Xu
22 Yi Hai
23 Bing Zi
24 Ding Chou
25 Wu Yin
26 Ji Mao
27 Geng Chen
28 Xin Si
29 Ren Wu
30 Gui Wei
01 Jia Shen
02 Yi You
03 Bing Xu
04 Ding Hai
05 Wu Zi
06 Ji Chou
Dec 大雪 (dà xuě)
Extreme Snow
HO 伤官
壬 Ren
子 Zi

Gui

EG
1987-12-07
23:52
丁(Ding) /
07 Geng Yin
08 Xin Mao
09 Ren Chen
10 Gui Si
11 Jia Wu
12 Yi Wei
13 Bing Shen
14 Ding You
15 Wu Xu
16 Ji Hai
17 Geng Zi
18 Xin Chou
19 Ren Yin
20 Gui Mao
21 Jia Chen
22 Yi Si
23 Bing Wu
24 Ding Wei
25 Wu Shen
26 Ji You
27 Geng Xu
28 Xin Hai
29 Ren Zi
30 Gui Chou
31 Jia Yin
01 Yi Mao
02 Bing Chen
03 Ding Si
04 Wu Wu
05 Ji Wei
Jan 小寒 (xiǎo hán)
Mild Cold
EG 食神
癸 Gui
丑 Chou

Gui Ji  Xin
  
EG  IR  F
1988-01-06
11:03
丁(Ding) /
06 Geng Shen
07 Xin You
08 Ren Xu
09 Gui Hai
10 Jia Zi
11 Yi Chou
12 Bing Yin
13 Ding Mao
14 Wu Chen
15 Ji Si
16 Geng Wu
17 Xin Wei
18 Ren Shen
19 Gui You
20 Jia Xu
21 Yi Hai
22 Bing Zi
23 Ding Chou
24 Wu Yin
25 Ji Mao
26 Geng Chen
27 Xin Si
28 Ren Wu
29 Gui Wei
30 Jia Shen
31 Yi You
01 Bing Xu
02 Ding Hai
03 Wu Zi