Lian Zhen
Tan Lang  
 
 
72-81D.2.Siblings(兄)
Ji Si
X.
69' 20378.Friends(交)
2.73.64.55.46.37.2
8.19.1210.1111.1012.9
Ju Men
 
 
62-71D.1.Self(命)
Geng Wu
X.
70' 20387.Travel(遷)
2.63.54.45.36.27.1
8.129.1110.1011.912.8
Tian Xiang
 
 
52-61D.12.Parents(父)
Xin Wei
X.
71' 20396.Health(疾)
2.53.44.35.26.17.12
8.119.1010.911.812.7
Tian Tong
Tian Liang  
 
 
42-51D.11.Mental(福)
Ren Shen
X.
' 5.Wealth(財)
2.43.34.25.16.127.11
8.109.910.811.712.6
Tai Yin 
 
Wen Qu 
82-91D.3.Spouse(夫)
Wu Chen
X.
68' 20369.Career(官)
2.83.74.65.56.47.3
8.29.110.1211.1112.10
Birth date (Solar) (YYYY/MM/DD) = 1970/01/01 23:02
Birth date (Lunar): Year: 1969 (Ji You) Month: 11 Day: 24
Sex: Yin Male Animal Sign: Rooster
Five Element: Water 2 ZiWei: ChouHour Day Month Year
庚 Geng
壬 Ren
丙 Bing
己 Ji
子 Zi
午 Wu
子 Zi
酉 You
Wu Qu 
Qi Sha
 
 
32-41D.10.Property(田)
Gui You
X.
' 4.Children(子)
2.33.24.15.126.117.10
8.99.810.711.612.5
Tian Fu
 
 
92-101D.4.Children(子)
Ding Mao
X.
67' 203510.Property(田)
2.93.84.75.66.57.4
8.39.210.111.1212.11
Tai Yang 
 
Wen Chang
22-31D.9.Career(官)
Jia Xu
X.
62' 20303.Spouse(夫)
2.23.14.125.116.107.9
8.89.710.611.512.4
 
Zuo Fu
 
102-111D.5.Wealth(財)
Bing Yin
X.
66' 203411.Mental(福)
2.103.94.85.76.67.5
8.49.310.211.112.12
Zi Wei
Po Jun
 
 
112-121D.6.Health(疾)
Ding Chou
X.
65' 203312.Parents(父)
2.113.104.95.86.77.6
8.59.410.311.212.1
Tian Ji 
You Bi
 
2-11D.7.Travel(遷)
Bing Zi
X.
64' 20321.Self(命)
2.123.114.105.96.87.7
8.69.510.411.312.2
 
 
 
12-21D.8.Friends(交)
Yi Hai
X.
63' 20312.Siblings(兄)
2.13.124.115.106.97.8
8.79.610.511.412.3